Sosyal Medya


Sosyal Medya


Bilginin teknolojiye bağlı olarak hızla artması tüketicinin bilinçlenmesinde belirgin etkilerde bulunmakta, özellikle tüketici tercihinin belirlenmesi ve satın alma karar sürecinde iletişim ve bilgi aktarımı önemli olmaktadır. Buna bağlı olarak işletmeler, rekabet üstünlüğü sağlayabilmek ve tüketici- ürün arasındaki bilgi boşluğunu kapatabilmek amacıyla gerçekleştirdikleri iletişim uygulamalarında reklamın oldukça etkili olduğunu anlamış ve konuya verilen önem artmıştır. Bilginin sağlanması ve tüketicinin bilgilendirilmesi sürecinde reklam önemli rol oynamaktadır. Reklamı iletişim amacı kapsamında değerlendirdiğimizde; tüketicinin yeni ürünlerin kullanım miktarı ve süresi, ürün kullanım alanları, ürün kullanımı sonucunda elde edeceği yararlar gibi vb. pek çok bilgi reklam mesajları aracılığıyla aktarılmaktadır. Dolayısıyla tüketiciye verilecek bilgilerde yanlış anlamaları önlemek, tüketici haklarını suistimal etmemek ve en önemlisi tüketici bilincinin yaygınlaştırılmasında reklamda etik ilke ve değerler ön plana çıkmaktadır. Çünkü günümüz tüketicisi satın aldığı ürünlerin kalitesinin yanında üretici kurumun kendisini doğru yönlendirmesini beklemektedir. Bu nedenle tüketicinin bilgilendirilmesi sürecinde reklam mesajlarında hangi bilginin verileceği, bilginin nasıl sunulacağı önemli olmaktadır. Tüketicinin bilgilendirilmesi sürecinde reklam etiğinin ele alınacağı bu çalışmanın amacı; ürün-tüketici iletişiminde firmaların reklam uygulamalarında etik ilke ve prensiplerde göz önünde bulundurması gereken temel değerlere dikkat çekmektir.

İşletmeler, ürün ve markalarını tüketicinin zihninde tutmak ve ürün talebini canlandırmak için tutundurma faaliyetleri yaparlar. Tutundurma faaliyetlerinin en etkili yöntemlerden biri olan reklam aracı için de işletmeler farklı ortamları keşfetme ve bu ortamları etkin olarak kullanma gereği duymuşlardır. İnternetin önemi ve tüketicilerin sosyal medyayı artan bir hızla kullanmaya başlaması nedeniyle reklam verenlerin sosyal medya stratejilerini geliştirmeleri gerekmektedir.

Her gün milyonlarca insanın ziyaret ettiği ve üye olarak da katıldığı sosyal paylaşım siteleri günümüzde son derece etkili bir reklam ortamı olarak görülmektedir. Geçmiş on yıl boyunca milyonlarca internet kullanıcısı binlerce sosyal paylaşım ve sosyal medya sitelerini ziyaret etmiştir. Bir çok uygulamaya (profil, resim, video, müzik vb.) izin veren özellikleri itibariyle bu siteler, kişilerin birbirleriyle ilişkilerini güçlendirmekte ve bu sayede online olarak çok geniş bir ortam oluşturmaktadırlar Bu ortamlar, bir çok amaçla kullanılmakla birlikte, tüketiciler ürün ve marka deneyimlerini ve hikayelerini de yine bu sitelerde paylaşabilmekte ve bu paylaşımlar hızlı bir şekilde yayılabilmektedir.

Temel pazarlama ilkeleri hala geçerliliğini korumakla birlikte, işletmeler hedef kitle için yaratıcı stratejiler ve politikalar geliştirmeli ve bu kitleye fayda sağlamalıdır. teknolojinin kullanımı yoluyla işletmeler yeni müşteriler çekiyor, mevcut müşterilere hizmet ediyor, para kazanıyor, marka görünümünü kuvvetlendirmenin yanında yararlı hizmetler sağlıyor ve reklam kampanyalarını arttırıyor. Kar amaçlı kuruluşlar ürünleri ve markaları güçlendirmek için MySpace ve Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerini kullanmışlardır. İşletmeler bu siteler sayesinde çok daha büyük kitlelere ulaşarak hedef kitlelerini genişletebilmektedirler. Dolayısıyla, sosyal ağ pazarlaması işletmeler için büyük avantajlar sağlayabilir. sosyal ağlar, doğru stratejilerle marka bilinci oluşturmada, yeni müşteriler bulmada ve pazar araştırmalarında işletmelere yardımcı olur.

Top